LIKE VÀ CHIA SẺ FANPAGE

Để theo dõi và cập nhật khóa học mới nhất

Học photoshop một cách bài bản dể trở thành nhà thiết kế chuyên nghiệp

========
====== Lợi ích từ khóa học
Có khả năng chỉnh sửa ảnh phong cảnh theo ý muốn,làm ra được những bức ảnh động thú vị
Có khả năng chỉnh sửa ảnh phong cảnh theo ý muốn
Tự tay làm được banner quảng cáo "độc" và "lạ"
Nắm được các nguyên lý về cách làm ảnh và tối ưu việc sử dụng Photoshop

Có khả năng chỉnh sửa ảnh phong cảnh theo ý muốn,làm ra được những bức ảnh động thú vị
Tổng quát
Khóa học gồm:
- 16 học phần với 108 bài giảng
Nội dung khóa học cung cấp
- Các kiến thức cơ bản về Photoshop: Các công cụ tool Panel, thiết lập công cụ làm việc, các phím tắt các thao tác tắt cơ bản khi làm việc với photoshop.
- Hiểu về các thông số, kích thước và định dạng ảnh kỹ thuật số. Cách xử lý ảnh và Convert không gian cho bức ảnh.
- Sử dụng các công cụ selection để tách ảnh và cắt ảnh
- Tìm hiểu về layer và các thao tác cơ bản khi sử dụng Layer.
- Các tạo hiệu ứng với Project Layer Style.
- Cách tạo kỹ xảo với Blending Mode
-Chỉnh sửa và Blend màu cho hình ảnh với chức năng adjustment color
- Kỹ thuật (Retouch) chỉnh sửa ảnh chân dung
- Các bước thiết kế một giao diện webite hay một banner quảng cáo.
 =============


=============
01.m2ts (10.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1PfzvkMG_RtKLDRaADkToBgK6ENYZEr1U/view?usp=sharing
02.m2ts (15.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1jNwC9OjEC6POpn54gAki8WEyKgloWI0O/view?usp=sharing
03.m2ts (57.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1N5HAItk4-xeOID1650WYx6W4KbiRlGqp/view?usp=sharing
04.m2ts (70.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1nOAaR3e2ICF6-wR1kZyKMWzE-Kpj28Pm/view?usp=sharing
05.m2ts (42.5 MB)https://drive.google.com/file/d/14Hi-iFKk_7qrv7BfD5hGTCoEI8CMPdOT/view?usp=sharing
06.m2ts (81.5 MB)https://drive.google.com/file/d/17shhDXCEtKOFKzpk9wvasSj7Xla1Hiwz/view?usp=sharing
07.m2ts (31.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1gK-LYObExAeiPdW4RM6jWfwO6SvAaheF/view?usp=sharing
08.m2ts (37.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1QrCDbiz0it9gY-vQiBnK2nS9Bkf6J8Mv/view?usp=sharing
09.m2ts (81.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1DDRt6_Edzk76QMP1neDi-dtXOHiJZgIo/view?usp=sharing
10.m2ts (92.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1SIrJqQXMO9b0yycCIlLZ76yUYzIEPMij/view?usp=sharing
100.m2ts (33.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1FNl_Ih8y_mPi91XRpvL2EHBdjYdWohwa/view?usp=sharing
101.m2ts (37.6 MB)https://drive.google.com/file/d/11HFPn_KV9WmeXGZVZmTmsSoyuFtew4SZ/view?usp=sharing
102.m2ts (16.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1LC7BiHaj_UhhHoBx9-Dt56vGcy5t1euU/view?usp=sharing
103.m2ts (33.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1jFovUHoMK5lCsbzLrYU06J0-Bj1i0UzM/view?usp=sharing
104.m2ts (43.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1TeBAB-AVTrqens20PtJgyUIyZbWnKBzE/view?usp=sharing
105.m2ts (47.9 MB)https://drive.google.com/file/d/10fCmap2H3ChyaQrrbyTYlhZrpiOijEo_/view?usp=sharing
106.m2ts (27.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1VAT5MFMYr633k6MJ5HnpA5KCGuS9FBU9/view?usp=sharing
107.m2ts (19.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1KPMFp-PuprCEP85Lcdt5_D-pZd45_Xy4/view?usp=sharing
108.m2ts (14.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1pAO9FaFDAz5qjOe7qLIKTQhnLteyMER3/view?usp=sharing
11.m2ts (53.6 MB)https://drive.google.com/file/d/18uShwz6ZAlN9G5D0tFv5lfefY-0zTCKx/view?usp=sharing
12.m2ts (30.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1IG8XJ76b3ehRwJYK8OF1UDB2jEDaeeZa/view?usp=sharing
13.m2ts (51.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1CApgkOsdtQghWwRH8H94sgsfYI1KfKYf/view?usp=sharing
14.m2ts (50.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1T1H0WavUh9ii5mr74UACZNGAzLxu8aiI/view?usp=sharing
15.m2ts (28.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1T1JXZPfrsGUYSCqHVxwRyFrROBNX2878/view?usp=sharing
16.m2ts (135.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1btoElRSPKfAdE8ee2rPoFwjDZlCMNc4x/view?usp=sharing
17.m2ts (78.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1wOh7nZPSegtCL0ZmsbhgG-kJDe5f2426/view?usp=sharing
18.m2ts (103.7 MB)https://drive.google.com/file/d/12tfRVlMLUhokl0UCGQxnXqOZ7hPP4tkg/view?usp=sharing
19.m2ts (74.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1Ajj_Jyr2knpZ9jZO5L8wUJ5yy26jYYbz/view?usp=sharing
20.m2ts (110.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1zx9f4R-eMQjTOFvZYwY_eo4RwbP1bbyI/view?usp=sharing
21.m2ts (41.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1FsUxvCVv_-4tSdwmxUfY2g-r63fbh8Ay/view?usp=sharing
22.m2ts (76.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1OVafK1UOV1xv8vC4_WLQJf7pK2VKadZp/view?usp=sharing
23.m2ts (114.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1pyQ3oGIgKX2oBM1hpVFoelqjzwT-9oYI/view?usp=sharing
24.m2ts (71.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1cugmlsrE-HqfVR_FRTBLdu0mKVM6AXim/view?usp=sharing
25.m2ts (113.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1_NErbj9b_P57MRBORq6CljLFXVvrRPxT/view?usp=sharing
26.m2ts (17.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1uj-9TGs--oybd8ZgJubRhLdoBm5HVWeQ/view?usp=sharing
27.m2ts (41.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1K0_8EjRBB2FNspeOyhb12A4ZN1tievK-/view?usp=sharing
28.m2ts (39.3 MB)https://drive.google.com/file/d/177C8qP6uV3wIrhHCMq50EcIgVmM4Hw8A/view?usp=sharing
29.m2ts (46.5 MB)https://drive.google.com/file/d/13Yci57KtbeY04_4idhI-gs6quzPSFcvD/view?usp=sharing
30.m2ts (48.9 MB)https://drive.google.com/file/d/182gIJiUyz4xcwWp43h37LeS-9ASvhDA5/view?usp=sharing
31.m2ts (29.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1g2nN3kb4Swt8pu6lurJbfazcYxhnTK73/view?usp=sharing
32.m2ts (84.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1YNk1KPtkzkCtV_IhVZIe7Na-HxN-aifS/view?usp=sharing
33.m2ts (46.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1Kvv4pZ57IIJkLB_uJACz3gulm2wS7vra/view?usp=sharing
34.m2ts (103.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1PS2AHXt7peNHiViAzAew-9OJsY0DjwIL/view?usp=sharing
35.m2ts (160.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1BnLAKPvVWO_5ZM5VFLC_Ys56fmNPOGWr/view?usp=sharing
36.m2ts (251.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1d--rCkypqJD4HGyn0V0S_855GR98jp2m/view?usp=sharing
37.m2ts (24.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1iAmmkzQ31dJ74-F1FnhsXDsnSlOSeFAB/view?usp=sharing
38.m2ts (112.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1jqVai-pVzMIUcEF5sCw5ZnkyNsgjMytf/view?usp=sharing
39.m2ts (72.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1aYeyMNWsxQRXU0TQBNsVwC5Y167xO6YI/view?usp=sharing
40.m2ts (60.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1ywzvoLsQCgZdkYv-QC7NJ8rMIlLjp_5L/view?usp=sharing
41.m2ts (40.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1scPaVHWnubUYmGHjA3vyb40zVwbe9g7l/view?usp=sharing
42.m2ts (51.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1bgxyy7I748IuicMwS83w3PDh8cvmPC5X/view?usp=sharing
43.m2ts (50.1 MB)https://drive.google.com/file/d/14LpdLd7YXQruWucS4TiIqTBxvtKSqxo5/view?usp=sharing
44.m2ts (63.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1yXxvuvi9eM75nfuj3BYTfg0RswMKz6hP/view?usp=sharing
45.m2ts (38.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1xkeJFGCbhYpXr0hQGjp4vY25j1Mq9weW/view?usp=sharing
46.m2ts (60.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1IrrwMzpoj9bJCFvkvpyYfrpFaImT6Yq1/view?usp=sharing
47.m2ts (28.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1ImM2MMYF2r_fCGyPBloUK9hb3waznt84/view?usp=sharing
48.m2ts (62.4 MB)https://drive.google.com/file/d/177t3ZlFZg3JFVconpXKov-oohT-1Hyyq/view?usp=sharing
49.m2ts (56.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1ubjYD3kyLHK1e-DzFWABm9zBZmySTM5N/view?usp=sharing
50.m2ts (220.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1CaMTS2pcF-1iBWeYGi7ccjDn6TQ7kEne/view?usp=sharing
51.m2ts (38.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1VeOaxuNYCr2GfbSKPsm9zAJfNyaKQ4T4/view?usp=sharing
52.m2ts (101.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1jjKq2dmmURmGk3ZAk14xFOarhFcF6n0d/view?usp=sharing
53.m2ts (66.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1j-gpErhFSzxTDD2J6heDEn8AZrF2wIxC/view?usp=sharing
54.m2ts (81.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1GZFVDUfnUd_QQXTbcydp-hdwl2mPU5Hl/view?usp=sharing
55.m2ts (78.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1_71T5bTTSsSlh3FSOt30DmaioWF0yVkQ/view?usp=sharing
56.m2ts (85.3 MB)https://drive.google.com/file/d/127vVbNvQWkuEU_bsXa8FqzY_n3u7Ggac/view?usp=sharing
57.m2ts (44.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1yR-RcyvDbZOPAzYDouNistEtC8pVr5py/view?usp=sharing
58.m2ts (90.2 MB)https://drive.google.com/file/d/15R0OKwuqmNO6Kx1XeDAkjs_kbe60uPnz/view?usp=sharing
59.m2ts (51.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1GMQahUq3WvIaT0uSuZyAFv2sdkZbiI6l/view?usp=sharing
60.m2ts (53.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1_boFO3Fdf4uvlnjuIIUQpss3sbfgjerJ/view?usp=sharing
61.m2ts (40.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1NFHXlFGnVIe3Sonj3v3ITo8E2VBSMfC2/view?usp=sharing
62.m2ts (121.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1CBP3Y1HIuWU2jNYM63zmfaRhOtFBnjMS/view?usp=sharing
63.m2ts (28.5 MB)https://drive.google.com/file/d/17k_MFq2UtewDIA37cosoA54W8dMsIemc/view?usp=sharing
64.m2ts (90.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1hAFfunq9d0A436v_wv7p9cTcrvRT2dVw/view?usp=sharing
65.m2ts (107.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1nT-JBLJPhZwy_N0KX-JJ2jWc5gy3tRhc/view?usp=sharing
66.m2ts (118.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1vRvBVtwjNfLadhMEdC4_Nee7tBPjA5Xl/view?usp=sharing
67.m2ts (62.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1o1KAPE8xW1rfXU3lyLQg8rHZaDMjLUgW/view?usp=sharing
68.m2ts (53.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1svsCVfG1LUTKGaRDYdO-BkMh0rt3uepz/view?usp=sharing
69.m2ts (121.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1eKpS7SUp2tugq-XwrSvli2x4dceshfbW/view?usp=sharing
70.m2ts (204.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1WufTydxZ3JInShQZCImRhdN-a8BwMch0/view?usp=sharing
71.m2ts (47.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1YzYHecpwsrv8SanDz4VD-uMkQdOfEeXb/view?usp=sharing
72.m2ts (59.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1bJ2GrVl-oGxbBPGPRe-h6A2OZF5AWTJR/view?usp=sharing
73.m2ts (57.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1a9Uh4v-OqlpgYJXz2Xlg9W4etixPOfgG/view?usp=sharing
74.m2ts (68.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1irIN_zAOQnQMXHNVQ01jhpjlRNTU4JKc/view?usp=sharing
75.m2ts (66.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1nanQ-juXx6Hoh2V-ctrrVgISTA64JGST/view?usp=sharing
76.m2ts (94.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1HcfOanlb8rZcij-T2RdSjc8___v3GODj/view?usp=sharing
77.m2ts (51.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1Mt_lmWca8_zXZ7K9IboiKwEZwQLIgzIW/view?usp=sharing
78.m2ts (60.4 MB)https://drive.google.com/file/d/16M39efAYsdKJ5FYDwywzOgZv3J3ZgVKW/view?usp=sharing
79.m2ts (91.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1YiGpnSUO-fqWtH8nZ0nRl3Hhy0_nxq5-/view?usp=sharing
80.m2ts (31.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1PUGD5SxB88D9-DCzyLsb7ow04QOANXiJ/view?usp=sharing
81.m2ts (58.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1IZVYErreNvRgqaQOQXz3fr1ZMt5cSiIl/view?usp=sharing
82.m2ts (71.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1uTUfO8kbD97oxyU3D2Og8aMZJbc7dhVo/view?usp=sharing
83.m2ts (79.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1KLdTpsLUbVgBqQO8L-SGHgnGxuG6cJoS/view?usp=sharing
84.m2ts (74.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1jMEUc_kn95T5oUK8VB31Z7LTQ5lEXa54/view?usp=sharing
85.m2ts (126.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1tUs6_7nRnXg3hBqoDini-AqrKvXdqrjo/view?usp=sharing
86.m2ts (65.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1Z1UA8QhJOuZRuJnkykxR-QDuTROav7Js/view?usp=sharing
87.m2ts (76.6 MB)https://drive.google.com/file/d/17jSwa8wE5sV_GrbZyew2cbmhHyFUNCku/view?usp=sharing
88.m2ts (26.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1q2oB0aKRhntNkXteObE_XJcg4HjUoY7r/view?usp=sharing
89.m2ts (28.7 MB)https://drive.google.com/file/d/166kOMa3XfYDFEYIuP4CWPrCDZaX4nB9N/view?usp=sharing
90.m2ts (39.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1y2rW-q-G6BDbFAV4On-saBLHQ3ZGzEP3/view?usp=sharing
91.m2ts (59.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1JxGjWEz0lvQcYbeCRsjLl_PSjJpXvVqb/view?usp=sharing
92.m2ts (44.8 MB)https://drive.google.com/file/d/127ngEPb2HHEelf_tCZIc4-29AwYuCBeX/view?usp=sharing
93.m2ts (79.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1UBjLOLm8QsqFD_R06w8_HhK-XrfH7onT/view?usp=sharing
94.m2ts (83.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1rkYDbkX7c-3F9uGkfcKpEDEAn60SfkTz/view?usp=sharing
95.m2ts (3.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1bqMJ9kUEF5BJx91oWZJjXK7gQZN_9LE6/view?usp=sharing
96.m2ts (38.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1U_87HfqPvNW-sujzcOlp0wlZF8d_zwr1/view?usp=sharing
97.m2ts (104.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1L0FhsPCnt1vM2qNPkV1BaI6GV__TYhMS/view?usp=sharing
98.m2ts (53.3 MB)https://drive.google.com/file/d/1gpGdviagVS6VNEjzBlU61NhhPqOxx-jz/view?usp=sharing
99.m2ts (47.0 MB)https://drive.google.com/file/d/10kFMzW6s2d4RDOcuUVFIdNgNp6EzqZmf/view?usp=sharing
Bai_Tap_Thuc_Hanh.rar (772.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1ZHvviDyYlOXrroSgFMo5XqgENDWarqkR/view?usp=sharing
===================
======================= Giảng viên


 ======================
FaceBook Comments
Google Comments

2 nhận xét:

Được tạo bởi Blogger.