85 chuyên đề excel từ cơ bản đến nâng cao

========
====== Lợi ích từ khóa học
Nắm vững các thao tác, thủ thuật hữu ích trong Excel, từ cơ bản đến nâng cao.
Được thực hành các casestudy thực tế giúp nhanh chóng thành thục cách sử dụng.
Xây dựng công cụ quản lý công việc khoa học và nâng cao hiệu suất nhờ áp dụng Excel
Nhận được sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ trợ giảng trong quá trình học tập. ==
Tổng quát
Nếu tiếng anh với 3000 từ, bạn có thể tự tin giao tiếp thì với Excel, với 85 thao tác trong khóa học này, bạn có thể hoàn làm chủ và xử lý được hầu hết các vấn đề liên quan đến Excel.
Nội dung khóa học bao gồm:
- Cách làm việc với bảng tính Excel
- Định dạng trong Excel
- Xử lý dữ liệu trong Excel
- Cách sử dụng hàm số đếm, hàm xử lý chuỗi, hàm tham chiếu.
- Ngày tháng và in ấn trong Excel
- Kiến thức về Excel nâng cao=====

PDUSOFT.COM chia sẻ tài liệu khóa học online

công nghệ thông tin(javascript, notejs, php, html,css,pynthon,ruby,,,

kinh doanh khởi nghiệp (bất động sản, chứng khoán,,)

thiết kế đồ họa (photoshop, illustrator, indesign, revit, autocad,,)

tin học văn phòng(word, excel, powwerpoint,,)

ngoại ngữ (trung, anh, nhật, hàn,,)

phát triển bản thân ( yoga, phong thủy, bói toán, nhớ lâu,,)

marketing sale (quảng cáo facebook, youtube, zalo, kỹ năng bán hàng,,)

======


==============

1.mp4 (112.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1rgSrZf8MluVqR84tGAN244w1Lm5LYr95/view?usp=sharing1
2.mp4 (18.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1npce0DfRZj4evrKMsucb0iQXHOKpmBoU/view?usp=sharing1
3.mp4 (50.0 MBhttps://drive.google.com/file/d/1NNNMiHqkXtK4l3RgYWV_DdmUulbTyvyD/view?usp=sharing1
4.mp4 (37.5 MBhttps://drive.google.com/file/d/1wXQrKIKoHbZ7O3F5oBJapc6roBeI0wlz/view?usp=sharing1
5.mp4 (103.3 MBhttps://drive.google.com/file/d/1XJR1uycPDFMsxf0lA60cVbyZ8WE-6KVA/view?usp=sharing1
6.mp4 (58.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1OsnRbfiVODezV-BSwVTdkPhVRXVlKddb/view?usp=sharing1
7.mp4 (53.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1vF_uXchAnPnL6queDgX_X6dR8gjnim-S/view?usp=sharing1
8.mp4 (72.3 MBhttps://drive.google.com/file/d/1wYLjoDZEcxR4pasuUANJFAPR604cE3zL/view?usp=sharing1
9.mp4 (66.4 MBhttps://drive.google.com/file/d/1GbI2QY84CJNFl_JpD2Fxl8lObAYEO5De/view?usp=sharing1
10.mp4 (27.8 MBhttps://drive.google.com/file/d/1K9qgTrZIo2E4sOqyz7axJXyOAEGPLrCQ/view?usp=sharing1
11.mp4 (47.9 MBhttps://drive.google.com/file/d/1IEcZZONcPYIasaa5es3ItVn6mOJ-V8Ug/view?usp=sharing1
12.mp4 (36.4 MBhttps://drive.google.com/file/d/1B2lwwA6806vuW-29navHvMRTWhONm2iC/view?usp=sharing1
13.mp4 (33.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1qSecRVml59rku5l3v5v74liVLuZHswuv/view?usp=sharing1
14.mp4 (25.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1bSqSgMC8uw4TDq9iInsrHSunH-MCQ2YN/view?usp=sharing1
15.mp4 (45.7 MBhttps://drive.google.com/file/d/1Ayz7V0gRqvEx9bWzFTyGTCirwB0kpDmK/view?usp=sharing1
16.mp4 (43.4 MBhttps://drive.google.com/file/d/1GIfIt3h1Xtv--yRDMW3VAk7bLa2Ep8Ii/view?usp=sharing1
17.mp4 (45.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/12sHK_9P52McC5L7gJKigGm3Prl_3lpvO/view?usp=sharing1
18.mp4 (42.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1uZSlGehgDBh1TSi4d-9eyQZSRb2eJ1Ve/view?usp=sharing1
19.mp4 (45.5 MBhttps://drive.google.com/file/d/1QuCBFfxHxIuLrspeSdy83eFxBppcc5c1/view?usp=sharing1
20.mp4 (20.3 MBhttps://drive.google.com/file/d/1h-WlnL_NtYedEReeMDFNt4dxk492dwHF/view?usp=sharing1
21.mp4 (64.1 MBhttps://drive.google.com/file/d/1VlvktiNbi48Dy9eRHCzviUAS0xsM56S6/view?usp=sharing1
22.mp4 (28.5 MBhttps://drive.google.com/file/d/1xq4ebZBdVMJSxqjCGA7XSFDvhlcGh7Oa/view?usp=sharing1
23.mp4 (22.1 MBhttps://drive.google.com/file/d/1uEmGVFKra9l2jLNaiBT-nS8pRUN8tg08/view?usp=sharing1
24.mp4 (69.9 MBhttps://drive.google.com/file/d/1HMWXu8-igutz-14hLeHaL0pHWSH8qSKq/view?usp=sharing1
25.mp4 (96.3 MBhttps://drive.google.com/file/d/1zmvYp9qaCp7ayFp-6DIYCqN_sRnjuH8v/view?usp=sharing1
26.mp4 (70.0 MBhttps://drive.google.com/file/d/1JPsOms1g5AeHEBiiPaCscoBkgBsCVP_P/view?usp=sharing1
27.mp4 (59.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/11yN0X1Ldu0UNBlTYEDCWy1p9frb3gGTa/view?usp=sharing1
28.mp4 (29.4 MBhttps://drive.google.com/file/d/1Mjp_RwBzTijDp5UlXNq3iLe5EanN6NsI/view?usp=sharing1
29.mp4 (63.1 MBhttps://drive.google.com/file/d/1SaISr_qtZx_I7uS9l7ZgHhqNatA7lMe_/view?usp=sharing1
30.mp4 (37.9 MBhttps://drive.google.com/file/d/1R2VMyVaTC7TCEFIlXSJhQ71ociunE3mh/view?usp=sharing1
31.mp4 (43.4 MBhttps://drive.google.com/file/d/1w_JCX9rmEMcUUKUhQs9rtHveb_6Bk0K8/view?usp=sharing1
32.mp4 (67.0 MBhttps://drive.google.com/file/d/1wYSEMSMrEqgDUphGZ5EW4EEogM2atdYB/view?usp=sharing1
33.mp4 (87.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1lWdElkh9xMq0wvgB4gwyFWSkJrUGtPFX/view?usp=sharing1
34.mp4 (100.1 MBhttps://drive.google.com/file/d/1ExMNz2CkJZ76yTzHXbxdEYKf1Hs2Q96o/view?usp=sharing1
35.mp4 (96.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/11B-ZwPGeOEjVRPQNW6WYSBr7UDTo60fP/view?usp=sharing1
36.mp4 (20.3 MBhttps://drive.google.com/file/d/1vJUh7Yyk2vRegcPqTAsjDTl_dN8jJPPk/view?usp=sharing1
37.mp4 (54.8 MBhttps://drive.google.com/file/d/1_x1K_NEpHduQI3PgUu_OC5XUxRcamGx7/view?usp=sharing1
38.mp4 (32.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1Gmn4xbdKM1vfZCs8SUaX0l1a1AfZjGSM/view?usp=sharing1
39.mp4 (37.7 MBhttps://drive.google.com/file/d/1Tan7RjMh3KQbe7Q2cwQ3d_Nn6jgV73Q3/view?usp=sharing1
40.mp4 (42.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/1Vp1tWaSlcdNWCLcfuF-KBwWYWbPHb6vo/view?usp=sharing1
41.mp4 (13.9 MBhttps://drive.google.com/file/d/1IdCn1cj0s336mBuHOzBK30CpIXOm1xAW/view?usp=sharing1
42.mp4 (50.1 MBhttps://drive.google.com/file/d/1XVtjc5hjvZvDwYF4VDdkKsHg6EBVXNHH/view?usp=sharing1
43.mp4 (43.4 MBhttps://drive.google.com/file/d/1okCglkjUFV69pOvBZf5VQFQD9XulDbj4/view?usp=sharing1
44.mp4 (58.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1SimPzET9OKButZTkZNlayBdZAAUtAYWj/view?usp=sharing1
45.mp4 (65.7 MBhttps://drive.google.com/file/d/1eIqEkMHG-h142PLrnLp0-F4p_btC7ROo/view?usp=sharing1
46.mp4 (90.1 MBhttps://drive.google.com/file/d/1ZR6pkbsg8LxFWFnLvS293SRvcChg3x7o/view?usp=sharing1
47.mp4 (60.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/1VYOst16uaIv6W045_PlcecJfY-1SbxTB/view?usp=sharing1
48.mp4 (88.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/1tmCZa9d3fWRBCgLm27iHHvNHWXcxSoh7/view?usp=sharing1
49.mp4 (48.0 MBhttps://drive.google.com/file/d/1eCNq6EnLFHGegnxcRsbvQ-Qt0R_M13tj/view?usp=sharing1
50.mp4 (83.7 MBhttps://drive.google.com/file/d/1J5cBNh8HD2PWzeBXXNbzSKKRY2kcPd04/view?usp=sharing1
51.mp4 (44.7 MBhttps://drive.google.com/file/d/1AytxgyjpgDU6tcTiuRjykAP6HcUCWZfL/view?usp=sharing1
52.mp4 (50.0 MBhttps://drive.google.com/file/d/1B6OUJxxux1cN30OLTo7Adk5hhdlQUEqU/view?usp=sharing1
53.mp4 (58.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/1H6g79UtgFDOkkRXJvCW3syO3BUoOj9lY/view?usp=sharing1
54.mp4 (45.0 MBhttps://drive.google.com/file/d/17K4g69OoqwuSrEzCuW03ZIZJrqTb6Kfi/view?usp=sharing1
55.mp4 (32.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1vNNm8vpWO9vO1ZMzVWA-YkyuOy0zr1l3/view?usp=sharing1
56.mp4 (28.9 MBhttps://drive.google.com/file/d/1SKU5lov4Z-7Odsf9IwRQBdruwMAvglQo/view?usp=sharing1
57.mp4 (73.9 MBhttps://drive.google.com/file/d/1TlQBCq5uEWvoo_ntiSDCkgomCREpMmS4/view?usp=sharing1
58.mp4 (18.8 MBhttps://drive.google.com/file/d/1CCp3ZTvzTyenXc0dJ6fLSv_DBhSGyany/view?usp=sharing1
59.mp4 (70.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1Gjt3lmgVvUbUUt51ox3KYBPHbdCzS-24/view?usp=sharing1
60.mp4 (63.3 MBhttps://drive.google.com/file/d/1EaIMo7jMtFiXtjf7Pg3oxJXsdngk8tMe/view?usp=sharing1
61.mp4 (45.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1AlCsU9DYRAal8dNjY8E_lm-yY94cLY27/view?usp=sharing1
62.mp4 (66.4 MBhttps://drive.google.com/file/d/1ICb5kXgRI4iODtkCadkjrxK4wRtx_Ri0/view?usp=sharing1
63.mp4 (62.1 MBhttps://drive.google.com/file/d/134h1-7KFkJ56wUWgKd1U7ssBruLz2J3J/view?usp=sharing1
64.mp4 (37.5 MBhttps://drive.google.com/file/d/1ekUHtGZ85baQZlb4eSkXePnFs0NuhZyd/view?usp=sharing1
65.mp4 (24.5 MBhttps://drive.google.com/file/d/1X9k7f89huPmkNWhp6RBZMorz7gsR5yev/view?usp=sharing1
66.mp4 (60.8 MBhttps://drive.google.com/file/d/1JER3TDbkA6djBmbEmMy1Ihbb0qesgNEp/view?usp=sharing1
67.mp4 (102.9 MBhttps://drive.google.com/file/d/1T4FzNxBFQO2hnWjg99JlAhSOdP_7a14-/view?usp=sharing1
68.mp4 (80.7 MBhttps://drive.google.com/file/d/1cZSJtuEJQqAVKwinYc0nGiZ8ApyWDed3/view?usp=sharing1
69.mp4 (43.5 MBhttps://drive.google.com/file/d/16izurr7oWrA10nBQ8cR1uaRsmm-s1iDh/view?usp=sharing1
70.mp4 (90.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/1IFN3jrR5PPFuskslce1nxgGwES9pxtxZ/view?usp=sharing1
71.mp4 (71.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/13DArczaA9O1DP-gC7K0fF7BaPn4HuoXL/view?usp=sharing1
72.mp4 (92.6 MBhttps://drive.google.com/file/d/1pCCCMkQrMijrVA6P5hW520VpfbcTIsPf/view?usp=sharing1
74.mp4 (65.0 MBhttps://drive.google.com/file/d/1bvuM_ZplsRlsXW01lqanIjUbXmPRRS9F/view?usp=sharing1
75.mp4 (60.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/1I810yJ23SeYqbQxvHs-sSzMbTgCANeSa/view?usp=sharing1
76.mp4 (97.8 MBhttps://drive.google.com/file/d/16tunp-IvvwQXkIl7Oo-cwS9_KSMzb59m/view?usp=sharing1
77.mp4 (61.3 MBhttps://drive.google.com/file/d/1YZE0eHIYmcbcOR969Prj7TVGXeplqlWO/view?usp=sharing1
78.mp4 (59.0 MBhttps://drive.google.com/file/d/1QIYAf8ThZnzckoG64zuQOFjJF9sq-t7S/view?usp=sharing1
79.mp4 (55.8 MBhttps://drive.google.com/file/d/1Zcwi04zvoRfzKGn2jMB6V5ewnH-23wB-/view?usp=sharing1
80.mp4 (92.9 MBhttps://drive.google.com/file/d/11J9EtT3TMJgcKQs6BGHZWGP4D-sy0_YK/view?usp=sharing1
81.mp4 (46.8 MBhttps://drive.google.com/file/d/18QQRnPU005uxzro5i1dQ50B2rKvF2Atu/view?usp=sharing1
82.mp4 (79.5 MBhttps://drive.google.com/file/d/1yMsJRe4xJTeijK5nvjTANSNeFBpiTvqd/view?usp=sharing1
83.mp4 (35.5 MBhttps://drive.google.com/file/d/1-jfue1iRhTjUPuXJSypCRkZzJvL7rY_-/view?usp=sharing1
84.mp4 (39.0 MBhttps://drive.google.com/file/d/1hhuu98ST_VTn8kMfcTTYwTDdBl493Hmq/view?usp=sharing1
85.mp4 (49.2 MBhttps://drive.google.com/file/d/1nCZr3tWuTdGOdoAPm8acTCIhwSgvq3h2/view?usp=sharing1
86.mp4 (108.7 MBhttps://drive.google.com/file/d/1slLSp8umjYRKFAvHIgcUA8heBCde8A5Q/view?usp=sharing1
videoplayback.mp4 (29.1 MBhttps://drive.google.com/file/d/1zYIa10tWntWwwRCOO-UGwKWa0whjEK9z/view?usp=sharing1
TÀI LIỆU BÀI GIẢNG (Folderhttps://drive.google.com/folderview?id=1z-Z7R488YhiwQ59xnvDl3IDloJBDE69g&usp=sharing1
====================
======================= Giảng viên
Đinh Hồng Lĩnh

4.7
Đánh giá 418
Học viên 22801
Khoá học 3
Tiểu sử • Giảng viên: Đinh Hồng Lĩnh Phó Giám đốc Công nghệ TOPICA UNI.
 • Học vấn: Thủ khoa Viện Toán Ứng dụng và Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Kinh nghiệm:
 • Có hơn 4 năm kinh nghiệm giảng dạy các khóa học về IT, tin học văn phòng, tin học cơ bản tại Bkindex
 • Có hơn 4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sư phạm và đào tạo trên môi trường trực tuyến E-learning
 • Có hơn 5 năm kinh nghiệm quản lý dự án công nghệ thông tin, phát triển phần mềm hệ thống
 • Có hơn 7 năm kinh nghiệm áp dụng Tin học văn phòng trong công việc, cải tiến quy trình
 • Giảng viên khóa học "85 chuyên đề excel từ cơ bản đến nâng cao", đã có hàng chục ngàn học viên theo học
 • ======================
  Lưu ý: Tất cả các Khóa học của pdu share đều nhằm mục đích chia sẻ miễn phí, do admin thu thập được. Mong các bạn không dùng nó để đi lừa đảo, buôn bán người khác.

  Thông tin liên hệ

  Những câu hỏi thường gặp

  Làm thế nào để tải về?

  Nếu bạn chưa tải file thông qua link rút gọn bao giờ, thì bạn có thể xem hướng dẫn để tải về.

  Tôi có thể yêu cầu khóa học mà tôi muốn không?

  Có nhé. Bạn vui lòng điền vào form yêu cầu khóa học này hoặc inbox quản trị viên để được update nhé!

  Link hỏng?

  Nếu bạn gặp vấn đề về liên kết ví dụ như tệp không tồn tại, không thể truy cập,...vui lòng báo cáo với quản trị viên.

  Tôi không thể xem được video?

  Vui lòng xem hướng dẫn nếu bạn chưa biết cách xem video tại pdusoft.

  FaceBook Comments
  Google Comments

  1/Post a Comment/Comments

  Sắp xếp theo

  ads top

  Bật/ Tắt Sidebar
  Responsive Advertisement