Header Ads

ADS

Kỹ thuật viết PR - Quảng cáo - Bán hàng đúng tâm lý khách hàng

========
======

Bạn sẽ học được gì

Viết hàng loạt những tiêu đề hiệu quả và thu hút đúng nhóm đối tượng khách hàng mục tiêu chỉ trong 30 giây
Sở hữu tư duy của một copywriter nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến đủ mọi ngành nghề 
Tự tin viết bất kỳ sản phẩm/dịch vụ nàođang kinh doanh vì những phương thức thực tế trong khoá học
Mở đầu các bài viết kích thích khách hàng chịu dành thời gian để đọc bài quảng cáo của bạn
Trình bày từ A - Z toàn bộ bài viết lôi cuốn khách hàng đọc hết bài của bạn một cách tự nhiên nhất
Nâng cao khả năng viết content thu hút để đạt các vị trí cao: Trưởng nhóm/ Trưởng phòng Nội dung =======

------------------------------------------------------------

PDUSOFT.COM chia sẻ tài liệu khóa học online

công nghệ thông tin(javascript, notejs, php, html,css,pynthon,ruby,,,

kinh doanh khởi nghiệp (bất động sản, chứng khoán,,)

thiết kế đồ họa (photoshop, illustrator, indesign, revit, autocad,,)

tin học văn phòng(word, excel, powwerpoint,,)

ngoại ngữ (trung, anh, nhật, hàn,,)

phát triển bản thân ( yoga, phong thủy, bói toán, nhớ lâu,,)

marketing sale (quảng cáo facebook, youtube, zalo, kỹ năng bán hàng,,)

======Nếu bạn chưa là thành viên của PDUSOFT sẽ không học được. Hãy đăng ký ngay tại đây ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
=============
1.mp4 (6.9 MB)https://drive.google.com/file/d/11F2WxgeokcsCvT-H19xiCybj_jn9SUwV/view?usp=sharing
2.mp4 (10.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1tEP_AQV1gCWAG_Uz36zQ2Jd16b9fdoZF/view?usp=sharing
3.mp4 (18.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1qJ60uV9waj3-QatRx32j0CxM2G_1fti6/view?usp=sharing
4.mp4 (10.0 MB)https://drive.google.com/file/d/1_8CM90xRivYc8w79s-52avDzvIwv4l7i/view?usp=sharing
5.mp4 (11.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1L5FjFSvloTBTXX1OIvG-nx0JyMZN4jfi/view?usp=sharing
6.mp4 (8.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1HR4FHrFQI1q9Y_Az_BnkUoRyqWmBA1oQ/view?usp=sharing
7.mp4 (13.5 MB)https://drive.google.com/file/d/17Etf73ClpZmE6um5AUDfuv5ytol9QMM5/view?usp=sharing
8.mp4 (9.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1CGf4-1AgJO2CyV6gKJaaaFtxyjaDbXwB/view?usp=sharing
9.mp4 (5.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1c-jRlZTz7VP1WO3W8XMeirljWU2Bm-dO/view?usp=sharing
10.mp4 (31.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1Wi1VTjfKUi5aG1vtfP0W4kmOUVeGvto0/view?usp=sharing
11.mp4 (7.1 MB)https://drive.google.com/file/d/19yV0jC1Xb3fO2HQEi1y2BLLFRpqEITTI/view?usp=sharing
12.mp4 (5.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1QFXUWA7zx7pJhebbzddeuCtZ9NgmtX47/view?usp=sharing
13.mp4 (19.4 MB)https://drive.google.com/file/d/1TW0VrsUSVlydTk2ufqrOB3n-BwSVN4zO/view?usp=sharing
14.mp4 (11.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1tvJ2prWBWkSC6EiMWLhsOakgmYCHnSG4/view?usp=sharing
15.mp4 (7.0 MB)https://drive.google.com/file/d/180hGphlLF1BvQ8mdkGoIFmDBg8NK7MKT/view?usp=sharing
16.mp4 (5.8 MB)https://drive.google.com/file/d/1ask8ss0e6LPs6qlF33m5Hd2mK6s9bcys/view?usp=sharing
17.mp4 (28.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1rqYGqdnOx0eEQ4kOQ5Lz_onQyEqgdzjJ/view?usp=sharing
18.mp4 (13.5 MB)https://drive.google.com/file/d/1z5aBPctqMh-WuL9ringKPMWqJwYEE6tD/view?usp=sharing
19.mp4 (15.1 MB)https://drive.google.com/file/d/1ap2eYstJbFkaQGOH_pSRN-pnTlxZjVtE/view?usp=sharing
20.mp4 (19.2 MB)https://drive.google.com/file/d/1Mdq9zih1blRkgRFCpEFduMmHZRFpPVsh/view?usp=sharing
21.mp4 (6.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1r04LlpKRdfY4CMCN3722EVoEm7yRRl13/view?usp=sharing
22.mp4 (10.7 MB)https://drive.google.com/file/d/1qtGT22wYtS99ynPz03N_1oahNIR9PD6x/view?usp=sharing
23.mp4 (19.2 MB)https://drive.google.com/file/d/18AcUCOWb3cAG2_zLEmAlauWe4pd5DsX1/view?usp=sharing
24.mp4 (5.8 MB)https://drive.google.com/file/d/10-ZJHvta0kpD_UsGrbEqS6KmfUzFo6pB/view?usp=sharing
25.mp4 (10.9 MB)https://drive.google.com/file/d/1bNpovHkDlfIHSNguzn2FRo974wT1oOSd/view?usp=sharing
26.mp4 (6.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1RPiJi9vGGb3Nwcx8seOnuY83SlMcu5n6/view?usp=sharing
27.mp4 (9.7 MB)https://drive.google.com/file/d/19FJLE1nQ83KHySFFbC1RbiJg4g4O2gSn/view?usp=sharing
28.mp4 (3.6 MB)https://drive.google.com/file/d/1KiHHaDo88szY5SLJYBwuO3zLUbCOhSla/view?usp=sharing
===================
=======================
Download google driver
Dowload tại Vipshare
Dowload tại Mshare ======================
FaceBook Comments
Google Comments

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.