Header Ads

ADS

First Name, Last Name là gì - Cách điền First Middle Last Name chính xác nhất

----------------------------------------------
-----------------------------------------------------

First name, last name, middle name là gì?


HƯớng dẫn cách điền First Name Middle Name Last Name chính xác nhất, tên tiếng Anh

Nếu mua hàng hoặc tạo tài khoản trên các wesbsite nước ngoài paypal, amazon,... thì rất có thể bạn sẽ thắc mắc vấn đề điền thông tin về họ tên sao cho đúng và không bị lỗi. Tùy theo các website mà có thể chấp nhận những dạng điền khác nhau. Nhưng đa số mọi người ở Việt Nam thường nhầm lẫn và điền ngược thông tin vì không hiểu ý nghĩa chính xác ý nghĩa. Dưới đây là cách điền chuẩn xác nhất, và những cách thể điền cho First name, last name, middle name.

First name, last name, middle name là gì?
  • First Name = Tên của bạn --> Ví dụ: Nam, Hồng, Đức, Minh...
  • Middle Name = Tên Đệm
  • Last Name = Family Name = Họ của bạn --> Ví dụ: Lê, Nguyễn, Trần, Lý, Đoàn...

Cách điền first name và last name

1. Trường hợp có cả 3 trường: First Name, Last Name, Middle Name 

Ví dụ mình có tên: Lê Thị Diệu Linh

thì điền chính xác nhất như sau:
  • First Name: Linh
  • Middle name: Thị Diệu
  • Last Name: Lê

Ngoài ra tùy theo website các bạn cũng có thể điền theo một số cách khác, nhưng tuyệt đối không được điền nhầm First Name thành họ của bạn. Đối với Middle Name thì tùy theo tên đệm của bạn có 1 2 3,... hoặc không có mà điền thích hợp.

2. Trường hợp chỉ có First Name và Last Name

Tên: Lê Thị Diệu Linh

Thì điền như sau:
  • First Name: Thị Diệu Linh
  • Last Name: Lê
hoặc tùy vào một số website bạn cũng có thể điền:
  • First Name: Linh
  • Last Name: Lê Thị Diệu
và một số cách khác nữa.

Đăng ký thông tin thì các bạn có thể điền sai, nhưng khi điền thông tin thẻ thanh toán Visa Credit Card thì phải điền chính xác để tránh bị lỗi khi thanh toán.
 ----------------------------------------------------->>>>>>
FaceBook Comments
Google Comments

Không có nhận xét nào

Được tạo bởi Blogger.